அனைத்து பதிவுலக நண்பர்களுக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள்! நன்றி! ...

31 December, 2010

புவியில் தேவனாய் வாழ

இதுபோல் ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் தேவையா ?

30 December, 2010

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

தோழா......!

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை

வாழ விடுங்கள்…!காலங்கடந்து வரும்

கணவனுக்காகக் -

காத்திருக்க விரும்பவில்லை

28 December, 2010

முறை படுத்திய திருமணம்

நான் ஏற்றவும் இல்லை!
மரபுகளை முறிக்கவும் இல்லை!
வால் வீச பயிலவுமில்லை!
வாலோனை தூதுக்காய் அனுகியதும்மில்லை !